Startsida
Huset
Praktisk Information
Ekonomi
Kontakt
Mäklarinformation
Länkar
Bilder


Mäklarinformation

Här finns svar på vanliga frågor från mäklare i samband med försäljning av lägenhet.

Senast uppdaterad: 2023-02-14

Fastigheten

 • Byggår?
  1937
 • Antal bostadsrätter?
  46 stycken på totalt 2490 kvm

  • 1 rok: 27 st
  • 1.5 rok: 1 st
  • 2 rok: 11 st
  • 3 rok: 6 st
  • 4 rok: 1 st
 • Antal hyresrätter?
  0
 • Antal lokaler?
  6 stycken på totalt 764 kvm.
  Lokalerna ger föreningen goda intäkter. Se senaste årsredovisningen. Följande verksamheter finns i lokalerna:

 • Är det stambytt?
  Ja, utfördes 2003. Samtliga stammar spolades 2019.
 • Finns 3-fas i fastigheten?
  Ja, alla el-stigare byttes 2004. Alla lägenheter fick i samband med detta nya elcentraler och ny el dragen och jordade uttag.
 • Har fastigheten genomgått några omfattande renoveringar, och i så fall när?
  Lista på genomfört underhåll och reparationer finns på hemsidan.
 • Typ av uppvärmning?
  Fjärrvärme.
  Ny värmecentral 2007. Lägenheterna har vattenburna radiatorer med centralt reglerad värmenivå.
 • Typ av ventilation?
  Mekanisk frånluft.
  Vindslägenheten har ett eget FTX aggregat. Stor genomgång och injustering av ventilationen genomfördes 2013/2014 samt 2020 i samband med OVK.
 • Är energideklarationen utförd? Är den fullständig?
  Ja, den utfördes senast 2019-02-10
  Energiprestanda: 189 kWh/m²
  Energiklass: F
 • Är obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) utförd och godkänd?
  Ja, senaste kontrollen godkändes 2020-10-09.
 • Finns garage eller P-plats i föreningen?
  Nej
 • Kabel-tv?
  Fastigheten är ansluten till Tele2 TV (tidigare ComHem).
  Föreningen tecknade 2021-04-01 ett gruppavtal för fastigheten för TV-tjänster. Grundutbudet av TV-kanaler ingår i medlemsavgiften.
 • Internet & Bredband
  Fastigheten är ansluten till Tele2 Bredband (tidigare ComHem).
  Föreningen tecknade 2021-04-01 ett gruppavtal för fastigheten för Bredband. Tele2 Bredband 250 ingår i medlemsavgiften.
 • Gemensamma utrymmen?
  Tvättstuga, innergård med cykelställ, grovsoprum.
 • Planeras någon större reparation eller ombyggnad?
  - Nya tätskikt på balkongerna planeras inom de närmsta åren.
 • Finns planer för byggnation av vindsvåningar?
  Råvinden på plan 7 uppläts 2007 och en stor vindsvåning på 155 m² byggdes. Råvinden på plan 5 uppläts 2006 och en vindsvåning på 57 m² byggdes.
  Inga fler vindsutrymmen återstår för ombyggnad.
 • Finns planer för byggnation av balkonger?
  Det fanns ett beviljat bygglov för totalt 6 nya balkonger mot innergården utöver de befintliga från originalbyggnaden.
  Giltighetstiden för bygglovet har gått ut och nytt bygglov måste därför sökas om projektet för balkongbyggnation ska aktualiseras igen.

Föreningen

 • Föreningens juridiska namn?
  Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20, Org nr: 769607-8471
 • När bildades föreningen?
  Föreningen bildades 2002. Fastigheten förvärvades av Trygg Hansa november 2002.
 • Äger föreningen fastigheten?
  Ja
 • Är föreningen skatteklassad som sk ”äkta” bostadsrättsförening i dagsläget?
  Ja
 • Accepterar ni delat ägande, t ex mellan föräldrar och barn?
  Ja, men en av personerna måste bo i lägenheten. Minsta ägarandel tio procent.
 • Accepteras juridisk person som köpare?
  Nej
 • Finns det tillhörande förråd till lägenheterna?
  Ja, alla lägenheter har ett förråd i källaren.
 • Vad ingår i avgiften?
  Värme, vatten, källarförråd, grundutbud för tv och gruppavtal för bredband.
 • Tar föreningen/förvaltaren ut överlåtelseavgift?
  Ja, 2,5% av prisbasbeloppet som debiteras säljaren.
 • Tar föreningen/förvaltaren ut pantsättningsavgift?
  Ja, 1% av prisbasbeloppet.
 • Vem har hand om pantförteckningen?
  Vår kamerala förvaltare Frubo AB
 • Vilka rutiner tillämpas vid medlemsansökan?
  Kontroll att säljaren inte har skulder till föreningen, UC skall bifogas ansökan. Att köparen inte har betalningsanmärkningar samt att banken beviljar lån till köparen.
 • Har föreningen beslutat/diskuterat om någon avgiftsförändring?
  Nej, föreningen har haft oförändrade avgifter sen 2005. Styrelsen har beslutat om oförändrade avgifter för 2023.
 • Kameral Förvaltare?
  Ekonomisk förvaltare är Frubo AB.
 • Fastighetsförvaltning?
  Fastighetsförvaltningen sköts från juli 2021 av Fastighetshjälpen AB.
  De anlitas även vid behov för upphandling och drift av underhålls- och renoverings projekt.
 • Var finns senaste årsredovisningen?
  Alla årsredovisningar sedan 2002 finns på hemsidan.
 • Var finns föreningen stadgar?
  Stadgarna finns både läsbara på hemsidan och för nedladdning.
 • Har föreningen en hemsida?
  Ja, http://jordgubben20.se.
 • Vad gäller för andrahandsuthyrning?
  Godtagbara skäl som måste godkännas av styrelsen.
  Vid andrahandsuthyrning äger föreningen rätt att ta ut en förhöjd avgift under den tid andrahandsuthyrningen pågår enligt föreningens stadgar paragraf 15.
 • Vem är kontaktperson i föreningen?
  Ordförande. Kontaktas via epost, ordforande@jordgubben20.se
 • Var ska överlåtelsehandlingarna/Medlemsansökan skickas?
  Frubo AB
  Apotekaregatan 7
  582 27 Linköping

Senast uppdaterad: 2023-02-14